az | eng | ru | tr
SERTİFİKALAR

ISO 9001:2000 – KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Azerbaycan Cumhuriyetinde ve holdingimizde ilk defa 1999 yılının Haziran ayında Sun Tea Azerbaycan çay paketleme fabrikası 1994 versiyonu ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasına layık görülmüştür. ISO 9000 standardı her 5 yılda bir defa ISO tarafınden gerekli, ihtiyaç duyulan teftişler yapılarak gerçekleştirilir. ISO 9001 kurumun, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamada müşteri memnuniyetini artırmak için kalitenin yönetimi sisteminde hangi şartların olmasının gerekli olduğunu göstermektedir. 2000 rakamı, bu standardın 2000 yılında değiştirilip, yeni varyant ile yayımlandığını gösteren tarihtir. (ISO 9001:2000 varyantı)

HACCP HOLLANDA – GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

HACCP (Harard Analysis - Critical Control Points .. Kritik Denetim Noktalarında Tehlike Analizleri) gıda güvenliği tedarik, üretim ve dağıtımın bütün aşamalarında, hammaddeden hazır ürünün tüketimine kadar fiziki, kimyevi ve biyolojik tehlikeleri belirleyerek denetim altına alan ve dayanıklılığı sağlayan yönetim sistemidir. İnsan sağlığına olumsuz etki gösterebilecek unsurların etkisizleştirilmesi için tedbir alınması HACCP’in amacıdır.

ISO 14001

ISO 14001 bir şirketin çevreye gösterdiği etkinin ve bunun gelişimi yollarının kontrol edilmesini sağlayan bir uluslararası standarttır. ISO 14001 bir kurumun çevre siyasetini ve bu siyasetin ortaya konulmasın sağlar. Atıkların varolan yada potansiyel risklerinini daha da sistematik olarak azaltılması için öngörülen yönetim usulüne Çevre Yönetim Sistemi adı verilir.
ISO 18001 EMEĞİN KORUNMASI VE TEKNİK GÜVENLİĞİN YÖNETİMİ SİSTEMİ

ISO 18001 - işçi sağlığı ve iş güvenliği standardıdır. İşyerlerinde üretim sırasında farklı sebeplerden sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer tehlikelerden korunmak amacı ile sistemli ve esaslı çalışmalara İşçi sağlığı ve İş güvenliği denir.
   Developed and Supported by SilverKey Azerbaijan