az | eng | ru | tr
ŞİRKETİMİZİN MİSYONU

  • Azerbaycanın tarım politikasına uygun olarak çay sektörünü geliştirmek
  • Çayın kalitesini geliştirmek, üretimini teknik esaslara göre yapmak
  • İç ve dış istekleri karşılamak üzere öay üretmek, ithal ve ihraç etmek
  • Verimlilik esasına dayana örgüt siyaseti ile sermaye birikimini destekleyerek semaye kaynağı yaratmak
  • İnsan sağlığına uygun hammadde almak, sağlığa uygun ortamda çay üretmek
  • Müşteri memnuniyetini sağlamak
  • Çevreye karşı dikkatli olmak
  • İnsanlar için güvenli iş ortamı yaratmak, insanların görüşlerine saygı duymak ve onların görüşlerini dikkate almak
  • Dövletin kanun ve kuralları ile istenilenleri ve yönetim sistemlerinin şartlarını yerine getirerek sistemlerin etkilerini sürekli iyileştirmek
  • Çalışanların sürekli gelişmesi için eğitim ve bilgilendirmenin bütün imkanlarından (seminer, kurs) yararlanmak
   Developed and Supported by SilverKey Azerbaijan