az | eng | ru | tr

ŞİRKƏTİMİZİN MİSSİYASI

  • Azərbaycanın kənd təsərrüfatı siyasətinə uyğun olaraq çay sektorunu inkişaf etdirmək
  • Çayın keyfiyyətini islah etmək, emalını texniki əsaslara görə aparmaq
  • Daxili və xarici istəklərini qarşılamaq üzrə çay istehsal etmək, idxal etmək və ixrac etmək
  • Məhsuldarlıq əsasına söykənən müəssisə siyasəti ilə sərmayə ehtiyatını dəstəkləyərək edərək sərmayə qaynağı yaratmaqdır
  • İnsan sağlamlığına uyğun xammal almaq, sağlamlığa uyğun şəraitdə çay istehsal etmək
  • Müştəri məmnuniyyətini təmin etmək
  • Ətraf mühitə qarşı həssas olmaq
  • İnsanlar ucun təhlükəsiz iş şəraiti yaratmaq, insanların fikirlərinə hörmət etmək və onların fikirlərini dəyərləndirmək
  • Dövlət qanun-qaydalarında qarşıya qoyulan tələbləri və idarə etmə sistemlərinin şərtlərin yerinə yetirərək sistemlərin təsirini daima yaxşılaşdırmaq
  • İşçilərin daima inkişafı üçün təhsili və maarifləndirmənin bütün imkanlardan (seminar, kurs) maksimum istifadə etmək
   Developed and Supported by SilverKey Azerbaijan